Privacybeleid

 • WIE?

Deze Privacy Policy informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Villa Cecha B&B en Wellness, besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Lavendelstraat 4, met ondernemingsnummer BTW BE0727.617.982 (hierna “Villa Cecha”), met als contactpersonen mevrouw Emese Sandor en de heer Karel Horemans (relax@villacecha.be).

Vermits wij de bescherming van je privacy uiterst belangrijk vinden, kan je  hier de nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe deze worden gebruikt, wat je privacy-rechten zijn, hoe je deze kan uitoefenen en welke maatregelen wij genomen hebben in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR).

“Villa Cecha” respecteert uw privacy en heeft de nodige maatregelen genomen in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en ter beveiliging van uw persoonsgegevens.

 • WELKE GEGEVENS?

Via de website, in het kader van de door ons aangeboden diensten:

Via onze website worden volgende persoonsgegevens verwerkt van de gebruikers:

 • Contactgegevens via het reservatieformulier (naam, voornaam, e-mailadres, boodschap)
 • Logging van uw gebruik van de website aan de hand van cookies (zie cookie policy voor meer details)

Klantengegevens:

 • Contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, contactpersoon)
 • Facturatiegegevens
 • Communicatie
 • Historiek
 • Werkdocumenten
 • Gegevens verwerkt voor de klant als verwerker in het kader van een opdracht: voor de verwerking van deze gegevens zal steeds een verwerkersovereenkomst worden afgesloten tussen de klant en Villa Cecha.
 • WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren.

De contactgegevens die u ingeeft op de website zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren. De gebruiksgegevens van de website zullen gebruikt worden om de ervaring op de website te verbeteren. De cookies zullen enkel geplaatst worden na uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een beperkt aantal verwerkers, zoals het datacenter dat instaat voor het bewaren van de gegevens op een beveiligde server.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “Villa Cecha” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “Villa Cecha” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “Villa Cecha” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 • VEILIGHEIDSMAATREGELEN

“Villa Cecha” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “Villa Cecha” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 • Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “Villa Cecha” met uw persoonsgegevens maken.

1.Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “Villa Cecha”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “Villa Cecha” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

2. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

3. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “Villa Cecha” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door “Villa Cecha” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar relax@villacecha.be, per post naar 8400 Oostende, Lavendelstraat 4, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “Villa Cecha” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7. Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 • WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 20/10/2019


COOKIE POLICY

WIE?

Villa Cecha
Villa Cecha B&B en Wellness BV
Lavendelstraat 4
8400 Oostende
https://www.villacecha.be
e-mail: relax@villacecha.be
BTW‐BE0727.617.982

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

“Villa Cecha” maakt gebruik van volgende cookies:


1.    Noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.


2.    Functionele cookies


De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en  aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.  Zo maakt de website gebruik van een registratie of een nieuwsbrief. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.


3.    Third party cookies


Deze website maakt gebruik van volgende Third-party cookies:

 • Google plaatst cookies onder andere voor het gebruik van Google Analytics, Youtube en Google Adwords. Zij is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield.
 • Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
 • Google Adwords conversie tracking is een analytische dienst die gegevens van het Google AdWords advertentienetwerk linkt met acties uitgevoerd op deze applicatie. Google Adwords Remarketig is een dienst voor remarketing en behavioral targetting die de activiteiten op deze website linkt met het Adwords advertentienetwerk.
 • Voor meer info, zie https://www.google.be/intl/nl_be/policies/privacy, voor opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Facebook plaatst onder andere cookies voor het gebruik van Facebook, Instagram en Facebook Pixel. Dit is een remarketing en behavioral targeting tool verstrekt door Facebook, die de activiteiten op deze website linkt met haar advertentienetwerk. Zij is gevestigd in de VS en voldoet aan Privacy Shield. Voor meer informatie, zie https://nl-nl.facebook.com/about/basics.
 • LinkedIn (US – Privacy Shield, https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

BEHEER VAN COOKIES

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Als u de website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

 • In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Mozilla Firefox

 • Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.
 • Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
 • Klik op ‘OK’.

Bij browser – Google Chrome

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in uw browservenster en kies ‘Opties’.
 • Klik op de ‘Under the Hood’ tab, zoek het gedeelte ‘Privacy’ en selecteer de knop ‘Content settings’.
 • Selecteer nu ‘Allow local data to be set’.

Bij browser – Safari

 • Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster en selecteer de ‘Voorkeur’ optie.
 • Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ aan.

Click ‘Save’.   

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via relax@villacecha.be.
 

Laatst bijgewerkte versie: 20/10/2019